Ester väntar valpar först ihop med Saternus Sieur Athos och Bibbi väntar valpar ihop med Murbergets Castor.